Akıllı Tercihlerle, Kansere Karşı Mücadelede Hayatta Kalma Süresi Arttırılıp Maliyetler Azaltılabilir

Birden fazla tedavi almış hastalar

Klinik Çalışma Seçeneği bulundu %80
Sigorta bedeli azaldı %88

Yakın zamanda tanı konulan hastalar

Klinik Çalışma Seçeneği bulundu %20
Sigorta bedeli azaldı %65

Amaç

Yakın zamanda, Massive Bio'nun Sanal Tümör Kurulu - Hassas Onkoloji planı uygulanmasının solid tümörlü ileri evre kanser hastalarının bir grubu üzerindeki etkilerini karşılaştırmak için bir çalışma yapılmıştır.

Çalışma Grubu

Hastalar iki gruba ayrıldı.
  • Birinci grupta birden çok tedaviden geçmiş ve çoğunlukla tümör profillemesi tamamlanan hastalar yer almaktaydı.
  • İkinci grup yakın zamanda kanser teşhisi almış ve herhangi bir kanser tedavisini veya tümör profillemesinin bitirmemiş olan hastalardan oluşmaktaydı.
Her iki grupta da ileri evre katı tümörler bulunmaktaydı. Her hasta farklı bir tümör türüne (örneğin göğüs, akciğer, vb.) sahipti.

Grup 1- Birden çok tedavi almış hastalar

Maliyette azaltma % 88 ve klinik araştırmalara sevk % 80

Birden fazla tedavi gören hastalar
# standart terapiler için önerilen hastaların sayısı
Birden fazla tedavi gören hastalar
# klinik araştırmalar ve terapiler için önerilen hastaların sayısı

Hastaların% 50'si Massive Bio tarafından tanımlanan klinik araştırmalara katılmaya karar verdi

  • Massive Bio, hastaların% 80'ine klinik araştırma belirlediği için, sigorta şirketelerindeki 10 hastanın ilaçlarının toplam maliyeti 517 bin dolardan 61 bin dolara düştü. İlaçların maliyeti, sigorta maliyet düşüşündeki payın çoğunluğunu sağlayan ilaç firmaları tarafından karşılandı.
  • Massive Bio'nun deneme eşleştirme prosedürüne başlamadan önce hastaların tercihleri göz önüne alındığından hastaların% 50'si klinik araştırmaya devam etme kararı aldı..
  • Bu grup için, tümör profilleme maliyetleri dikkate alınmadı, çünkü çoğu hastanın profilleme sonuçları zaten vardı, ancak sonuçlarının nasıl kullanılacağını ve bakım planlarına nasıl dahil edileceğini bilmiyorlardı.

Grup 2- Yakın zamanda tanı alan hastalar

Maliyet azalması, Progresyonsuz Hayatta Kalma (PFS) artışı ve klinik araştırmalara sevk

Hastalar birden fazla tedavi gördü
# standart terapiler için önerilen hastaların sayısı
Hastalar birden fazla tedavi gördü
# klinik araştırmalar ve terapiler için önerilen hastaların sayısı

10 hastanın tümör profil testi ve ilaçlarının sigorta şirketine olan toplam maliyeti 687.000 dolardan 239.000 dolara düşmüş ve ortalama PHK 3.6 aydan 6.3 aya çıkmıştır. Düzelme öncelikle üç faktöre bağlıydı:

  • Massive Bio, belirli bir hastada gerektiğine dair açık bir göstergesi olmaksızın kullanılan büyük panellerin veya gereksiz testlerin kullanımını ortadan kaldırdı.
  • Massive Bio, daha iyi PHK sağlayan ve daha az maliyeti olan FDA onaylı tedavi seçeneklerini seçmişti.
  • Massive Bio, hastaların% 20'si için klinik araştırmalar belirledi ve ilaç maliyetleri ilaç firmaları tarafından üstlenildi.

Massive Bio Yaklaşımı

Massive Bio, büyük kanser merkezlerinin alt uzmanlıklarından, tedavi eden onkolog ve onların hastalarına geniş bir ekip sağlar. Massive Bio, hastanın klinik öyküsünü, tercihlerini ve genetik yapısını hesaba katarak, bilimsel araştırma ve kanıtların zenginliği ile birlikte sanatsal bir algoritmadan faydalanır. Bu bilgi, alt uzman ekibine kendi deneyimlerini uyguladıkları bir başlangıç noktası sağlar ve aşağıdakileri de içeren artan seçenekleri belirten önerileriyle bir rapor hazırlar: FDA onaylı tedaviler, etiket dışı tedaviler ve klinik araştırmalar. Sonuçta, Massive Bio'nun yaptığı şey, hastaları, bakıcıları ve tedavi eden onkologları güçlendirme ve bilinçli seçimler yapmak için seçenekler sunma, gerekli olmayanı ortadan kaldırma ve gerekli olana odaklanma. Massive Bio'nun çabaları, artmış progresyonsuz hayatta kalma (PHK(PFS)), azalmış maliyet ve aksi halde düşünülmeyen tedavi seçeneklerinin sayısının artması ile sonuçlanmıştır.
Yukarı